Jeg får en strek nedover papiret når jeg printer

Sjekk om streken går fra topp til bunn eller fra side til side. Ta ut varmeelement og sjekk om plasseringen samsvarer med plassering og tykkelse på streken. Dersom streken skyldes varmeelementet må du bestille nytt. Dersom du er usikker, skriv ut CMYK-test og send denne til oss via chat.