Printer sier det ikke er papir i skuff

Sjekk at innhold i skuff samsvarer med hva som står i luke på skuff. Dersom dette ikke stemmer, kan du trekke ut skuff og rotere på et grått/blått hjul. Hvis ikke dette hjelper, forsøk å skrive ut fra annen skuff eller multifunksjonsmater. Ta kontakt med oss via chat for videre feilsøking.

OBS:
Vær oppmerksom på at A4 har både liggende og stående orientering som et alternativ på innstilling på skuff.