Printer skriver ikke ut

Undersøk hva feilen kan komme av. Gjelder feilen et spesifikt program eller et spesifikt format? Er det f. eks en feilkode i display på printer eller på PC? Hvis ja, sjekk ut vår oversikt over vanligste feilmeldinger for printere. Ta kontakt via chat for videre feilsøking.

Feilmeldinger Print

Tips:

  • Sjekk at evt. nettverkskabel eller USB-kabel bakpå printer er tilkoblet. En nettverkskabel skal blinke både oransje og grønt for å gi signal. USB-kabelen gir ingen farge, men kan ofte avgi en lyd på PCen når den blir trukket inn og ut.
  • Feilsøk ved å ta ut/inn nettverks – eller USB-kabel. Ta deretter ut strømkabel og ta en omstart på printer. I mange tilfeller kan det hjelpe på f. eks nettverkskontakt.
  • Eller se her for nytt oppsett.