Utskriften mangler en eller flere farger

Undersøk printer innvendig og ta en lett rens av LED-staver i topplokket. Sjekk også at alle henger rett ned og ikke er bøyd.

Har du fortsatt problemer? Skriv ut CMYK testdokument for feilsøking. Ta deretter et bilde av utskriften og send til oss via chat.